Stort intresse för mer digital kunskap bland Sunnes äldre

2018-01-05

Alla 300 platser till Telia Sverige utbildningen Mer Digital för 65-åringar och äldre i Sunne är slut tre veckor innan eventet.

Det blev snabbt fulltecknat när Sunne kommun i samarbete med Telia bjöd in Sunnebor som är 65 år och äldre att öka sin kunskap i att använda en dator/tjänster på nätet.

300 personer kommer till utbildningsträffarna på Selma spa, 22-23-24 januari 2018, kl 15-18. Inbjudan till Telias utbildningsprojekt Mer digital gick ut strax före jul genom annonsering och vykort hem i brevlådan.

– Fantastiskt roligt att vi får sådant gensvar! Det visar att intresset och behovet av kunskap är stort och det känns bra att kunna möta upp det, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne och projektledare.

Medarbetare på Sunne kommun tillsammans med ungdomar från högstadiet lotsar de äldre ut på nätet. Telia tillhandahåller datorer och uppkoppling. Eftermiddagarna bjuder även på fika och underhållning.
– Det blir en härlig mix av åldrar, där de yngre hjälper de äldre, säger Kristina Lundberg.

Sunne blir Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun 2019.
– Det kvittar om man har tillgång om man inte vet hur man ska använda tekniken. Med Mer digital vill vi förbereda de äldre invånarna på framtiden och motverka att de hamnar i digitalt utanförskap. Jag tror att vi kommer att bli beroende av digitala tjänster för att upprätthålla servicenivån i samhället. Då behöver vi utbilda invånarna så att alla kan ta del av tjänsterna, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr.

På utbildningarna får deltagarna till exempel lära sig

  • att ringa ett videosamtal
  • att söka efter information på Internet
  • testa sociala medier
  • skaffa en egen e-postadress

Med projektet Mer digital vill Sunne

  • inkludera människor i den digitala utvecklingen
  • ge grundläggande utbildning för äldre personer som idag inte använder IT 
  • öka användningen av kommunens e-tjänster 
  • öka förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle
  • få fler att ansluta sig till fiber

 

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne