Skolskjuts med biljett i app, även för grundskoleelever

2022-08-01 Digital skolbiljett i app

Skolbiljett för grundskoleelever ska beställas hos Värmlandstrafik. I samband med skolstart i augusti 2022 lanseras digitala grundskolebiljetter. Du även välja att få ett Värmlandskort (ett plastkort) laddat med din biljett.

Grundskolebiljetten

Om du är berättigad att åka skolskjuts (ansökan görs hos Sunne kommun, se rubriken Länkar) med Värmlandstrafiks bussar och tåg i linjetrafik, kan du välja mellan en digital grundskolebiljett eller ett Värmlandskort laddat med en grundskolebiljett.

 • Plastkort med grundskolebiljett delas ut på skolan. De två första veckorna på höstterminen innan skolan hunnit dela ut kort till alla berättigade elever, får du åka till och från skolan utan färdbevis.
 • Den digitala grundskolebiljetten skickas per sms till elevens mobilnummer.
 • Om du är skolskjutsberättigad och reser med separat skolskjuts behöver du inget färdbevis. Föraren vet att du ska med.

Alla skolbiljetter måste beställas hos Värmlandstrafik (se rubriken Länkar).
Läs mer om grundskolebiljetten på Värmlandstrafik.se

Den digitala skolbiljetten

När beställningen hanterats (hos Värmlandstrafik, se rubrik Länkar) får eleven ett sms till sin mobil med en nedladdningslänk genom vilken eleven kan ladda ner din digitala grundskolebiljett till Värmlandstrafiks app.  

Redan i dag erbjuds digitala skolbiljetter till gymnasieungdomar i Värmland. Att ha sin biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:

 • Enkelt för eleven att alltid ha biljetten nära tillhands i mobilen
 • I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta
 • Smart för miljön!

Så här beställer du digital grundskolebiljett

Steg 1: Beställ digital grundskolebiljett
Här beställer du som är vårdnadshavare grundskolebiljett till elev som fått beslut om att åka skolskjuts med linjetrafik (buss och tåg):

Vårdnadshavaren loggar in på ”Mina sidor” med bank-id. När beställningen har hanterats får du ett sms när biljetten kan laddas ner till appen

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app
Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad och i den skapa ett konto till vilken grundskolebiljetten laddas ned. Gör så här för att skapa ett konto:

 1. Starta appen
 2. Välj “Mitt konto” nederst i Huvudmenyn och klicka på “SKAPA NYTT KONTO”
 3. Godkänn hantering av personuppgifter
 4. Mata in ditt mobilnummer (elevens) och klicka på “Skicka” (SMS)
 5.  Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen)
 6. Gå till appens Huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat

Steg 3: Ladda ner den digital grundskolebiljetten till appen

 1. Öppna mottaget sms med avsändare” Skolbiljett” och klicka på länk
 2. Klicka på länk till appen “Värmlandstrafik”
 3. I appen: Klicka på “Hämta biljett” 
 4. Se att grundskolebiljetten nu finns i biljettinkorgen