Nya avgifter inom vård och omsorg

2020-08-11

Nu finns det en ny taxa för vård och omsorg.

Avgifterna gäller från och med januari 2020 för insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen. 

Det är kommunfullmäktige i Sunne kommun som fastställer avgifterna. 

Maxtaxan skyddar dig mot för höga avgifter. 

Du hittar mer information och de fastställda avgifterna i broschyren under rubriken Dokument

Mer information hittar du också på sidan som du når under rubriken Länkar

Kontakt

Sofia Jonsson
Handläggare avgifter eget boende
E-post: sofia.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 75
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod: 28, 686 80 Sunne

Tina Johansson
Handläggare avgifter i särskilt boende
E-post: tina.johansson@sunne.se
Tel: 0565-163 14
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod 28, 686 80 Sunne