Nilssontomten i Sunne ut på anbudsförfrågan

2020-03-26

En markansvisningsförfrågan finns nu under våren ute på Nilssontomten i Sunne. Det beslutades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 25 mars. Anbud kan lämnas in fram till och med den 1 juni.

Med förhoppningen att få in många anbud läggs Nilssontomten ut igen.

– Det finns ett stort intresse för tomten. Nu hoppas vi bara att det finns intressenter som kommer med ett bra upplägg, säger ordförande för allmänna utskottet, Tobias Eriksson (S).

Markanvisningsavtalet för Oxenborgen fastigheter AB gick ut vid årsskiftet och nu kan intressenter lämna anbud på tomten.

Nilssontomten är historiskt sett en efterfrågad tomt där den ligger centralt belägen intill Frykensundet. Den är en del av fastigheten Sundsvik 1:27. Presentation av anbuden sker den 1 juni och beslut om markanvisning sker den 24 juni, båda gångerna i allmänna utskottet.