Nedbantat fullmäktige i Sunne på måndag

2020-04-17

Kommunfullmäktiges sammanträde i Sunne, nu på måndag, 20 april, genomförs med 21 ledamöter istället för som normalt 41, för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.

Sammanträdet hålls som vanligt i Frykensalen, Sunne bibliotek. Ledamöterna sätts utspridda så att avstånd hålls. Alla har mikrofon för att ingen ska behöva gå fram till talarstolen.

Fördelningen av de 21 ledamöterna följer valresultatet.

Allmänheten ombeds att i första hand lyssna på mötet via närradion, istället för att vara på plats. Allmänhetens frågestund ställs in.