Näringslivet pekar ut förbättringsområden

2021-05-27

Svenskt näringsliv undersöker årligen det lokala företagsklimatet. Sunne brukar ligga bra till, men tappar i årets mätning. Fokus läggs nu på att jobba med de förbättringsområden som företagen pekar på.

I årets mätning ger företagen i Sunne högt betyg för trygghetsfrågorna i kommunen, men efterfrågar bättre dialog, förbättrad kommunal upphandling, bättre förståelse för företagande bland beslutsfattarna och mer fokus på infrastrukturfrågor.

Det sammanfattande omdömet från företagen är 3,57 på en 6-gradig skala.

– Vi brukar ligga högt i Sverige i den här mätningen, så vi är självklart inte nöjda med resultatet. Tillsammans med näringslivsrådet jobbar vi med de områden de pekar på. Vi upplever att vi är på rätt väg, säger Per Branzén, kultur- och näringslivschef i Sunne kommun.

Vill vara möjliggörare

Företagarna i Sunne har bland annat varit kritiska till strategisk partnering, en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar, som används i renoveringen av före detta hotell Selma.

– På grund av kritiken har vi arrangerat anbudsskola för småföretag. Vår ambition är att förenkla, öka kunskapen och vara möjliggörare för att fler ska kunna lämna in anbud.

Utvecklar Sunne tillsammans

Sunne kommun jobbar också tillsammans med företagen kring den framtida kompetensförsörjningen. Det är den i särklass viktigaste frågan för företagens utveckling.

- Vi har fokus på frågorna som rör företagsklimatet och vi tror och hoppas att förbättringsinsatserna får effekter framåt. Det är viktigt att kommunen ger näringslivet så bra förutsättningar som möjligt och förstår företagens villkor. Vi behöver också vara tydliga med de spelregler och lagar som finns. Jobbar vi nära tillsammans kan vi fortsätta utveckla Sunne på ett bra sätt. Det händer mycket positivt i Sunne nu med byggnationer och företagssatsningar.

Placeringen i rankingen presenteras 22 september.

Sammanfattning av åtgärderna:

1. Bättre dialog

Näringslivsråd: ökad kontakt och bättre dialog med näringslivsrådet. Viktiga frågor ska tas upp här i ett tidigare skede. En ny näringslivsplan och struktur för den framtida platsmarknadsföringen arbetas fram. Kompetensförsörjning och platsvarumärket Sunne är i fokus för att locka talanger och spetskompetenser.

Företagsservicemöten: företagens frågor kring etablering och utvecklingsinsatser samlas här för att skapa en smidig process i kontakten med kommunen

Sociala medier och nyhetsbrev används för att nå företagen med viktig information.

2. Bättre förståelse för företagande bland beslutsfattarna

Företagsbesök varje vecka skapar ökad förståelse genom dialog. Viktiga framtidsfrågor som rör t ex utvecklingsinsatser, tillstånd, finansiering, kompetensförsörjning och samverkan mellan kommunen och företagen lyfts.

3. Lokal infrastruktur

Det byggs på många platser runt om i Sunne. Satsningar på gång- och cykelvägar pågår för att knyta ihop områden och skapa ett trevligare samhälle.

Arbete med en ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort pågår för att kunna peka ut en riktning för framtidens bostäder, industriområden, rekreationsområden och infrastruktursatsningar. Beslutsunderlag hämtas bland annat in genom medborgardialog. Översiktsplanen ska bidra till att Sunne fortsätter vara attraktivt för invånare, företag och besökare.

4. Förbättrad kommunal upphandling

Under 2020-2021 har fokus lagts på upphandling. Genomlysning av partneringfrågan är genomförd tillsammans med Företagarna Sunne. Anbudsskolan har körts för att få fler i lokala näringslivet att medverka i upphandlingar.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne