Lokstallarna ska säljas

2022-03-11

Lokstallarna i Sunne ska säljas genom anbud.

Förutom pris ska byggnadens framtida användning vägas in vid val av anbudsgivare. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde. Det finns intressenter.