Lokalproducerade varor i Sunne kommuns kök

2020-01-31

I höst serveras det lokalproducerat kött, grönsaker och potatis i Sunne kommuns kök. Skolbarn och kostpersonal får också möjlighet att göra pedagogiska besök hos producenterna och se hur odling av grönsaker och djuruppfödning går till.

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner (SuToHaMu) har tecknat avtal om färskt kött, färska grönsaker och potatis med det värmländska företaget Skafferi Värmland AB.

SuToHaMu-kommunernas målsättning med livsmedelsupphandlingen var att få lokalproducerade råvaror till kommunernas offentliga kök. Avtalet träder i kraft hösten 2020 och varar i två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.

Skafferi Värmland levererar färska grönsaker från bland annat Torfolk Gård AB samt färskt kött från värmländska gårdar.

Dialog och samarbete

– Ett gott samarbete med engagerade kostchefer, en bra dialog med samarbetspartners, en gedigen research av marknaden och möten via leverantörsträffar har gjort att vi lyckats upphandla lokalproducerat tillsammans i SuToHaMu-kommunerna, säger Katarina Gip, upphandlare i Sunne kommun.

Kommunerna kan inte ställa krav på att varan ska vara lokalproducerad, eftersom det inte är förenligt med LOU:s principer (Lagen om offentlig upphandling).

– För att få in de lokala leverantörerna var vi därför noga med att informera samtliga intressenter om vår upphandling och vårt arbete.

Processen började med dialogmöten mellan kommunerna, lokala producenter, leverantörer, grossister, intresseorganisationer samt med Nifa, en samarbetsorganisation för värmländska matproducenter.

– Vi har arbetat på att skapa förståelse för vad som krävs för att bli leverantör till kommunerna. Vi gav information om vilka produkt- och leveranskrav vi tänkt ställa i upphandlingen. Samtidigt skaffade vi oss själva kunskap om vilka möjligheter och begränsningar producenterna/leverantörerna har.

I diskussionerna enades parterna om att se värmländska produkter som lokalproducerade. SuToHaMu-kommunernas producenter bedömdes inte kunna producera de volymer som krävs till de offentliga köken.

Pedagogiska besök hos producenterna

Via det nya avtalet får skolbarn och kostpersonal möjlighet att göra pedagogiska besök hos producenterna och se hur odling av grönsaker och djuruppfödning går till. Det ska vara en naturlig del i skolbarnens utbildning och ger samtidigt inspiration till kommunernas kostpersonal.

Exempel på krav som ställdes med syfte att förenkla för de lokala producenterna
Avtal ska tecknas 10 månader före avtalsstart för att ge producenterna möjlighet att planera och eventuellt öka odlingsareal och/eller djurbesättning för att kunna leverera då avtalet startar
Pedagogiska besök ska kunna göras. Producenterna får inte ligga längre bort än att det går att göra en dagstur dit.

Kontakt

Katarina Gip
Upphandlare
E-post: katarina.gip@sunne.se
Tel: 0565-160 13, 070-205 30 28
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Ekonomienheten, 686 80 Sunne