Lämna synpunkter på planen för Stora torget

2017-12-12 Alla planer som allmänheten kan lämna synpunkter på finns tillgängliga på Sunne bibliotek under samrådstiden

Fram till 14 januari 2018 kan du lämna in synpunkter på planförslaget för Stora torget i Sunne centrum. Syftet med planprocessen, som går ut på samråd idag 12 december, är att möjliggöra handel och bostäder på torget.

 Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 att teckna markanvisningsavtal med Sunne Matmarknad AB i syfte att exploatera området. Sunne Matmarknad  planerar att bygga en ICA-butik i markplan och ovanpå den bygga bostadslägenheter. 

Planen möjliggör en byggnad på ca 2000 kvadratmeter i 3+1 våningar. Planförslaget anses förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort 2009.

Fram till 14 januari 2018 finns det möjlighet att lämna in synpunkter på detaljplanen.

Planhandlingarna hittar du via länken i högerspalten. Handlingarna finns även tillgängliga i följande lokaler:

- Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, mån-tors 07.30-12 och 13-16, fred 07.30-12 och 13-15 (Obs 5/1 8-12, stängt 25- 26/12 2017 och 1/1 2018)

- Biblioteket, Sunne, mån - fre 10.00 - 18.00, lör 11.00 - 14.00 (Obs 30/12 11-13 och 5/1 10-13, stängt 23/12, 25-26/12 2017 och 1/1 och 6/1 2018)

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 14 januari 2018 till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.