Lämna dina synpunkter på Sunne kommuns fördjupade översiktsplan

2021-09-01

Samrådstiden för Sunne tätorts nya fördjupade översiktsplan pågår. Om du har frågor är du välkommen till Frykensalen, biblioteket, 9 september.

Om du har frågor om underlaget finns det två tillfällen då vi finns på plats och besvarar frågor:

torsdag 9 september kl. 11-12 och kl. 18-19 i Frykensalen, Sunne bibliotek.

Underlaget till den fördjupade översiktsplanen kan du ta del av på https://sunne.se/plansunne

Obs! Med anledning av rådande läge är antalet platser begränsat.
Anmälan behöver därför göras till Mikael Persson. Ange den tidpunkt du vill delta på mötet.

Du kan också e-posta dina synpunkter till  till kommun@sunne.se

Välkommen med dina synpunkter!

 

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne