Klipp häcken, det kan rädda liv

2017-01-17

Träd och buskar kan vara en trafikfara, därför vill vi att du snarast beskär träd och buskar som skymmer sikten. Eventuellt röjningsarbete som inte är klart före den 10 februari åtgärdas av Tekniska kontoret som debiterar kostnaden.

Tekniska kontoret genomför just nu en kampanj för trafiksäkerhet och bättre sikt på våra gator och i gatukorsningar. Den här veckan får alla fastighetsägare som är berörda information om kampanjen till sin brevlåda.

Vi vill helst att du som är berörd själv ser över om dina träd och buskar behöver beskäras. Det går också bra att kontakta Sunne kommun, parkavdelningen Laila Eriksson telefon 070-19 06 863 om du vill ha hjälp med röjningsarbetet.
Du har tre veckor på dig efter att du har fått informationen, därefter åtgärdar vi och debiterar kostnaden.

När växtligheten* skymmer sikten

 • Gatukorsning 
  på 10 meter - för alla sidor - i en gatukorsning, får häcken vara högst 80 cm
 • Garageutfart 
  på 2,5 meter - för alla sidor - från en garageutfart, får häcken vara högst 80 cm
 • Tillåten höjd för växtlighet över gaturummet 
  4,2 meter för gång och cykelbanor 
  4,6 meter för körbana

*Gäller även högt staket eller mur. 
Du kan se exempel och läsa mer om måtten för växtlighet och om vad lagen säger i foldern ”Klipp häcken” som du hittar under rubriken Dokument.
Vid frågor eller mer information, se rubriken Kontakta

Träd och buskar kan vara en trafikfara

 • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan
 • Växtlighet kan dölja eller skymma korsningar, trafikskyltar, gatunamn och gatubelysning
 • Vid snöröjning och sandning måste fordonen kunna ta sig fram utan skador

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Laila Eriksson
Parkarbetare
E-post: laila.eriksson@sunne.se
Tel: 070-19 06 863
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Kommunförrådet, 686 80 Sunne