Industritekniskas lokaler på SG/Broby i Sunne invigda

2022-04-06 Från vänster Jan Fredriksson, AMV och ordförande i programrådet, Fredrik Imjker Snell, rektor, Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Ylva Winther, skolchef, Jan Viper, tidigare Rottneros bruk och programrådet, Tobias Eriksson(S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Idag invigdes industritekniska programmets nya lokaler på SG/Broby i Sunne. De nya lokalerna har fört med sig ett ökat söktryck, höjd säkerhet och trivsel i en rymlig, ljus och välkomnande miljö.

Industritekniska programmet på SG/Broby i Sunne flyttade in i sina nya lokaler redan för två år sedan.

På grund av pandemin sköts invigningen på framtiden och idag var det äntligen dags att fira! 

Ljusa och representativa lokaler som speglar hur företag inom verkstadsindustrin ser ut idag. Idag invigdes de  på SG/Broby i Sunne


Sunne kommun och näringslivet samverkar, både när det gäller ekonomin och utbildningens innehåll. I en ”sponsorsnurra” ingår idag 18 företag vilket bland annat innebär att det finns pengar till mindre investeringar när behov uppstår.

Alla som går på det yrkesförberedande programmet kan räkna med att få jobb inom verkstadsindustrin.

–  Företagen i Sunne är i stort behov av arbetskraften och den kunskap eleverna får med sig härifrån. Vi stämmer av vad företagen behöver och försöker styra utbildningen mot det, säger Pontus Bertilsson, lärare på industritekniska programmet.

Pontus Bertilsson, lärare på industritekniska, glädjer sig över att eleverna har fått bra lokaler för sin utbildning


Engagemanget i programrådet där näringslivet är representerat är stort. De tidigare lokalerna var undermåliga och arbetet för att skaffa fram nya lokaler drog igång med många engagerade.

–  Vi tog fram en plan för arbetet och jobbade i olika arbetsgrupper, bland annat för att få fler tjejer att söka. Idag har vi utbildningslokaler som speglar hur det ser ut på arbetsplatserna. Det är ljust, rent och trivsamt och det gör stor skillnad för attraktiviteten, säger Jan Fredriksson, företaget AMV och ordförande i programrådet.

Fler elever söker utbildningen. Idag går 33 elever programmet och det finns plats för 16 nya elever varje höst. En nyinköpt CNC-maskin gör att utbildningen är bra med i utvecklingen. Maskiner med bra säkerhetsavstånd är en viktig del i en förbättrad miljö.

Rektor Fredrik Ijmker Snell iscensätter bandklippningen med kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C) och skolchefen Ylva Winther.


Kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C), skolchefen Ylva Winther, rektor Fredrik Ijmker Snell och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S), var glada över att äntligen få inviga och visa upp de representativa lokalerna.

Bandklippning, tal, mingel och gäster gav en efterlängtad och festlig invigning med en ljus framtid för eleverna som går utbildningen.

Kontakt

Fredrik Ijmker Snell
Rektor SG/Broby
E-post: fredrik.snell@sunne.se
Tel: 0565-157 02
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne