Fryken väntas stiga – tänk på säkerheten

2021-10-06 Vattnet i Fryken förväntas stiga några decimeter till. Vattnet är mycket strömt. Tänk på din egen och dina barns säkerhet.

Regnovädret blev lindrigare än väntat inför onsdagen och läget är för närvarande lugnt vad gäller Lerälven. Sunne kommun vill i ett projekt tillsammans med fastighetsägarna rensa älven. Mot helgen väntas nu Fryken stiga med några decimeter.

Du som har båt eller brygga i Frykensundet uppmanas att säkra din egendom. Vattnet är mycket strömt så var noga med säkerheten.

Föräldrar uppmanas också att hålla uppsikt över sina barn.

Vill starta gemensamt rensningsprojekt 

Sedan 2018 har Sunne kommun jobbat kontinuerligt med erosions- och skredåtgärder på kommunal mark och där det finns ett tydligt allmänt intresse av åtgärder. Förstärkningar har gjorts runt Lerälven och Frykensundet.

– Vi fortsätter arbetet och ska ansöka hos länsstyrelsen om att få rensa Lerälven i ett projekt där vi vill göra alla delaktiga. Varje fastighetsägare har ansvar för sin fastighet som går ner i älven och kommunen har ansvar för sin mark. Vi rensar upp tillsammans, säger Mikael Persson, samhällsplanerare på Sunne kommun.

Med anledning av kommunallagen och likställighetsprincipen kan kommunen bara åtgärda problematik där det är ett tydligt allmänt intresse eller kommunal mark.

– Så ser ansvaret ut. Vi kan inte röja på privata fastigheter, men är självklart behjälpliga på de sätt vi kan, säger Leif Jansson, tf teknisk chef på Sunne kommun.

Förstärkningar och erosionsskydd

Lerälven i centrala Sunne svämmade över ordentligt under söndagskvällen, efter flera dagars ihållande regn. Vattnet äter på älvkanterna vilket på sikt kan leda till jordskred. Några fastighetsägare har gjort egna förstärkningar liksom Sunne Fastighets AB i samband med byggnationen på Magasinsgatan.

Vid Lerälven har Sunne kommun lagt erosionsskydd mellan Allégatan och Dalgången. Vid Frykensundet har skydd lagts längs Strandvägen och norr om Stora torget.

Vid översvämningar dämmer stockar, ris och annat upp vattnet i Lerälven.

– Vi vill rensa älven i januari-februari eftersom det är lättare att utföra arbetet när marken är frusen, säger Mikael Persson.

Kunde förebygga större skador

Tack vare insatser av räddningstjänsten och fastighetsägare under söndagskvällen kunde större skador förebyggas.

– Vi pumpade vatten ur källare och lyckades hålla undan vattnet. Folk plockade bort saker så skadorna blev ändå begränsade, säger Mats Moberg, stf räddningschef i Sunne kommun.

Magasinsgatan, Lövnäsvägen och Smedjegatan som är de lägsta punkterna nära Lerälven fick störst problem.

– Fryken var såpass låg så vattnet kunde rinna undan som tur var. En risk är att allehanda bråte kan täppa till vid rörbroarna på Lövnäsvägen. Om det blir tätt där stiger vattnet snabbt uppströms.

Läget just nu lugnt vid Lerälven

Inför onsdagen befarades ett nytt regnoväder, där SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i stora delar av Värmland. Regnet blev lindrigt den här gången och läget är just nu lugnt vad gäller Lerälven.

Fryken väntas stiga - tänk säkerhet

Däremot väntas Fryken stiga mer fram emot helgen. Eftersom flödet är högre än normalt är vattnet i Frykensundet väldigt strömt just nu.

– Jag hoppas att det inte ska bli några större störningar, men uppmanar dem som har båtar och bryggor i Frykensundet att se över och säkra sin egendom, säger Mats Moberg.

Föräldrar uppmanas att hålla uppsikt över sina barn. Den höga vattennivån kan vara spännande och locka till lek.

– Det är förenat med livsfara att hamna i vattnet nu när det är så pass strömt. Även de som försöker säkra sin egendom behöver tänka på sin egen säkerhet. Använd flytväst!

Tappningen utökas i Frykforsen för att hålla nere nivån i Fryken och rörelsen på vattnet ökar påtagligt ju mer man tappar.

– Kulmen på tillrinningen från älvarna uppe i norr verkar vara nådd, men ligger fortfarande på rekordnivåer. Trögheten i systemet gör att Fryken kommer fortsätta stiga. Rottnens system är fyllt till brädden, och man måste börja spilltappa även i Rottneros.