Ge synpunkter på Sunne tätort

2020-09-09

Sunne kommun ska ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort och vi behöver dina synpunkter! Planen ska visa hur marken i tätorten bör användas i framtiden.

Håll utkik efter våra workshops under hösten! Där får du mer information och möjlighet att lämna förslag.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter under september, oktober, november här via Sunne kommuns hemsida

Vi tar dessutom gärna in synpunkter via hashtaggen #plansunne på Instagram.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne