Gång-och cykelvägar i Gräsmark och Sunne invigdes

2021-10-18 Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Mikael Persson, samhällsplanerare, riktar ett stort tack till alla tillmötesgående fastighetsägare som bidrar till att trafiksäkerheten kan höjas i Sunne kommun. Här invigs den nya gång- och cykelvägen på Kyrkogatan i Gräsmark.

Sunne kommun fortsätter att bygga ut cykelnätet enligt den långsiktiga cykelplanen. Nya gång- och cykelvägarna utmed Kyrkogatan i Gräsmark och från Bäckängen till travbanan i Sunne invigdes idag, 18 oktober.

Gång- och cykelväg Bäckängen

730 meter cykelväg har byggts från väg 241 söderut till travbanan strax öster om Sunne tätort. Den är belyst och asfalterad. Cykelvägen knyter an till befintlig cykelväg i norr och täcker en sträcka där vissa åldersgrupper inte är beviljade skolskjuts och möjliggör en säkrare väg till skolan. Arbetspendlande vuxna får en säkrare väg till jobbet. Cykelvägen möter i söder grusvägen som kommer från Maggeby.

Cykelvägsträckan till travbanan lyser nu upp som ett pärlband av ljus i höstmörkret.

En ny gång- och cykelväg från Bäckängen till travbanan - vägen ut mot Mårbacka - ökar trafiksäkerheten och är ett led i arbetet med att steg för steg förverkliga cykelplanen.

Gång- och cykelväg Kyrkogatan

I Uddheden, Gräsmark, åker en relativt stor mängd tung trafik genom tätorten med anledning av hur tullarna är placerade längs norska gränsen. En cykelväg på 270 meter längs med Kyrkogatan gör att oskyddade trafikanter slipper åka på bilvägen och får en tryggare framfart väst till öst genom tätorten.

– Här passerar cirka 100 tunga fordon per dygn plus all annan trafik. Att anlägga cykelvägar i våra tätorter skapar hög nyttofaktor med anledning av att så många dagligdags har möjlighet att nyttja dem, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Kostnaden för gång- och cykelvägen för Bäckängen är 1,2 miljoner kronor och längs Kyrkogatan 800 000 kronor, varav Trafikverket står för 50 procent.

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Mikael Persson, samhällsplanerare, diskuterar vikten av att ha en säker skolväg.

Tack till markägare

En förutsättning för att kunna bygga gång- och cykelvägar är tillmötesgående markägare.

– Vi riktar ett stort tack till alla markägare som upplåter sin mark. Det ger kommunen möjlighet att bygga nya gång- och cykelvägar vilket bidrar till att vi kan öka trafiksäkerheten, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C).

Cykelplanen revideras

I dagsläget är nästkommande sträckor för utbyggnaden Borgeby-Torsberg och Ulvsby-By, enligt kommunfullmäktiges beslut.

 Det är svårt att svara exakt på när varje sträcka blir av eftersom vi bygger ut i mån av bidrag från Trafikverket och etappvis. Vid årsskiftet ska cykelplanen revideras och då värderar vi de behov som finns och ser om de har förändrats sedan förra beslutet, säger Mikael Persson.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne