Fortsatt kalkning av sjöar och vattendrag

2020-08-03

Under v.32 utför Kalkningsförbundet helikopterkalkning  i sjöar och vattendrag som ligger i kommunens nordvästra del.

Kalkning som genomförs dessa dagar kallas rutt nummer 4.

Mer information om detta och specifika kartor finns på Värmlands läns kalkningsförbunds webbsida.

Kartorna på den webbsidan visar rutter som helikoptern flyger och de lastplatser där lastbilarna kommer att stå. I listan kan man utläsa vilka vatten som kalkas.
De som är märkta vtm är våtmarker.