Flerbostadshus på gång på Torvnäs i Sunne

2018-11-01

Ett område med flerbostadshus är på gång i Sunne, nära den nya förskolan på Torvnäs. Byggstart är planerad efter årsskiftet och inflyttning under andra halvåret 2019.

Det är Werner Arkitekter AB i Göteborg som planerar byggnationen tillsammans med Saltkällan Exploatering AB, med säte i Mölndal. Det handlar om 3 längor med 8 lägenheter på 70 eller 76 kvm i varje – totalt 24 lägenheter som bildar en bostadsrättsförening.

– Byggstart är planerad efter årsskiftet och inflyttning under andra halvåret 2019. Vi bygger så snart en länga är fulltecknad. Det är en låg tröskel för att komma igång, säger Stefan Werner, arkitekt på Werner Arkitekter AB och ordförande i Saltkällan Exploatering AB.

Projektet är en del i den totala utvecklingen av Torvnäsområdet och blir den första flerbostadshussatsningen i området.

- Vi vill jobba i landsbygdsstäder som är expansiva och har framtidstro, som Sunne. Där det finns ett uppdämt behov av bostäder, men byggnationen inte kommer ihåg. Vi har nyligen byggt enligt det här konceptet i Arboga.  Vi har dragit erfarenheter där som vi har stor nytta av och med samma organisation ser vi rationella vinster och genomförandesäkerhet.

I Arbogaexemplet har mer än 65 % av bostadsrättsköparna varit inflyttare till kommunen.
– En del av marknadsföringen vill vi rikta utanför kommunen. Vi tänker disponera och utveckla området med tema trädgård. Mot väster finns uteplatser, balkonger, eftermiddagssol och utsikt mot Fryken. Långa trädridåer ger karaktär och bildar rum utan att ta för mycket sol från uteplatserna.

Varje lägenhet har 3-3,5 rum med stor balkong/fransk balkong/uteplats mot två väderstreck. Markytan ger plats till en privat zon intill bostäderna i markplan. Entré till bostäderna sker inne i lider, 2 entréer per plan. Lidret är öppet igenom byggnaden och leder till gångstråk åt båda håll. Priset på bostäderna ligger kring 21 000 kr/kvm i insats för en nyckelfärdig lägenhet.

– Vi tycker det är mycket prisvärt för nybyggnation, säger Ulf Spennare, vd för Saltkällan AB.

Lägenheterna har rejäla takhöjder.

– Det ger en väldigt härlig känsla, säger David Spennare, affärsutvecklare vid Saltkällan.

I planerna ligger att bygga ett gemensamt hus med mycket glas i fasaden, en cykellounge med verkstadsbänk, sköna sittplatser och en minibar/pentry. På fria markytor kan odlingskvarter anläggas på några ställen som sedan läggs i bostadsrättsföreningens regi.

– Vi vill få igång bostadsbyggandet i Sunne och det här är en positiv följd av att vi har en nybyggd förskola i området. Nästa år ska en ny gång- och cykelbro byggas från Torvnäs till centrumsidan av Frykensundet. Då blir det ännu närmare till service och till Resecentrum, säger Johanna Bergsman, enhetschef plan och projekt i Sunne kommun.

Saltkällan såg flera positiva effekter av byggsatsningen i Arboga.
- Flyttkedjan satte igång på orten, liksom flera andra byggen, säger David Spennare.

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne