Del av Strandvägen stängs av

2018-03-05

Från onsdag 7 mars stängs del av Strandvägen i Sunne, eftersom ras- och skredförebyggande åtgärder ska utföras.

Arbetet pågår som längst till 30 juni 2018. Under tiden leds trafiken om via en förlängning av Industrigatan, som går längs järnvägen, och som Sunne kommun byggde förra året.

När den berörda delen av Strandvägen öppnas igen blir den endast farbar för cyklister och fotgängare. Delen det handlar om börjar strax efter järnvägsövergången och sträcker sig fram till där Strandvägen möter Industrigatan.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne