Civila riskerar livet på militära skjutfält

2020-04-30

Försvarsmakten har fått problem med allmänhet som av misstag eller oaktsamhet befinner sig inne på militära skjutfält när det pågår övningar. Trots att det är förbjudet och dessutom livsfarligt.

Många privatpersoner är ute i skog och mark nu, vilket är en bra  sysselsättning i coronatider.

Tyvärr ser Försvarsmakten ett ökande problem i att människor förirrar sig in på militära skjutfält, vilket är förenat med livsfara. 

När det inte pågår övningar är Försvarsmaktens skjutfält oftast öppna för allmänheten och är i många fall populära områden för friluftsliv. Men när fälten är avlysta råder det alltid tillträdesförbud enligt Skyddslagen. Därför är det viktigt att man tar varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.

Även om det inte alltid pågår skarpskjutning så kan det pågå annan verksamhet – till exempel trafik med tunga fordon där förarna inte räknar med att obehöriga kan befinna sig i området.