Bredband och fast telefoni via kopparnätet tas ur bruk

2018-12-11

Det gamla kopparnätet i Sunne ersätts med fiber- och mobilnät. Skanova, Telia Companys nätbolag och ägare av kopparnätet, rekommenderar att du snarast kontaktar Telekomguiden om du saknar en lösning för dina framtida telefoni- och bredbandstjänster.

31 januari 2019 blir Sunne Sveriges första kommun med en framtidssäkrad digital infrastruktur.

Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre morgondagens. Med den här satsningen får Sunne en digital infrastruktur som företag och boende kan växa i.

Skanova skickar ut brev till sina abonnenter i dagarna. Om du inte fått någon information eller av andra anledningar saknar en lösning för dina framtida telefoni- och bredbandstjänster, rekommenderar Skanova som är Telia Companys nätbolag och ägare av kopparnätet i Sverige, att du snarast kontaktar Telekomguiden. Det är en kundtjänst som ger rådgivning oberoende av operatör. Du hittar kontaktuppgifter i högermarginalen.

 

Kontakt

Telekomguiden, kundtjänst för rådgivning oberoende av operatör: tel 010- 130 79 00

E-postadress till Telekomguiden 

Telekomguidens webbplats

Telias webbplats för Sunne