Visor, sånger och dikter. Underhållning avBörjez kvartett och Monica

Plats: Västra Ämtervis Hembygdgård
Tid: Söndag 26 januari kl. 15.00
Entré: 100:- inklusive kaffe

Välkomna!