Mårbackapriset 2018 går till Peter Englund. Prisutdelning i Frykensalen på Sunne Bibliotek

Plats: Frykensalen, Sunne Bibliotek
Tid: Fredag 9 november kl.16.00
 

Program:

  • Karl-Johan Adolfsson, ordförande i Mårbackastiftelsen, hälsar välkommen.
  • Musik Les Amis de Flute spelar Musik ur Royal fireworks – G. F. Händel och Solen glimmar – Carl Mikael Bellman.
  • Det stora kriget ur den lilla människans perspektiv.
    Litteraturvetaren och Lagerlöf-forskaren Anna Nordlund introducerar pristagaren och Peter Englund håller pristalet.
  • Karl-Johan Adolfsson överlämnar priset till 2018 års pristagare författaren och historikern Peter Englund.
  • Musik Les Amie de Flute spelar Passpied – Dubois och Le petit vals – Joe Heyne.
  • Avslutning

Peter Englund prisas för krigets hågkomster
För hundra år sedan undertecknades första världskrigets stilleståndsavtal i en
järnvägsvagn i norra Frankrike. Kriget på västfronten upphörde klockan 11
den 11 november 1918, som blev Hågkomstens dag i många allierade länder.
På fredag manifesteras minnet av detta stillestånd med att författaren och historikern
Peter Englund tar emot årets Mårbackapris i Sunne bibliotek.
För hundra år sedan kämpade Selma Lagerlöf med den fredsroman som
omvärlden förväntade sig av henne, inte minst fredsrörelsen och kritikerna.
Bilder utanför Bohuslän med hundratals flytande lik efter stora Nordsjöslaget
hade för evigt etsats sig fast i hennes minne. Selma Lagerlöf ville
skriva en bok som först visade hur stark äcklets makt var, och sedan hur
allt som hade med krig att göra fördes in under äcklets bann.
»Förr i världen bannlystes syndare, gör detsamma med kriget«, skrev hon
till väninnan Valborg Olander i Falun under arbetet med romanen Bannlyst.
Författaren och historikern Peter Englund får 1918 års Mårbackapris för ett
författarskap i Selma Lagerlöfs anda och Mårbackastiftelsens motivering är:
»Peter Englund har med Stridens skönhet och sorg i flera volymer fångat
hur det första globala kriget griper in i enskilda människors liv och
vardag, också långt borta från slagfälten. Genom ett 40-tal människoöden,
formerade i ett genialt ordnat pussel, beskriver han i sekvenser,
nästan filmiskt, tillvaron i krigets Europa. I Stridens skönhet och sorg
berättar Peter Englund i Selma Lagerlöfs anda om en fasanfull resa
genom åren 1914 till 1918.«
Prisceremonin inleds av Karl-Johan Adolfsson, ordförande för Mårbackastiftelsen,
och med musik av Les Amis de Flute. Litteraturvetaren Anna
Nordlund, i år aktuell med praktverket Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste
kvinna, introducerar under rubriken Det stora kriget ur den lilla
människans perspektiv Peter Englund, som därefter håller pristagarens tal.

Fri entré

Välkomna!