om hans bok Granskogsfolk - Hur naturen blev svenskarnas religion

Sverige kallas ibland världens mest sekulariserade land. Är det ute i skog och mark som svenskarna idag söker det som en gång söktes i kyrkan?

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap, verksam vid Södertörns Högskola i Stockholm. Han har tidigare bl a skrivit om svenskarnas tudelade relation till sitt kristna arv i den uppmärksammade boken ”Det gudlösa folket”.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Sunne bibliotek, Föreningen Livsvägen och Sunne pastorat.

Gratis inträde.

Plats:
Frykensalen, Sunne bibliotek

Tid:Onsdag 23 februari kl. 18:00

Välkomna!