För dig som har någon i din närhet som har någon form av långvarig sjukdom.

Från och med den 31 mars finns möjligheten för dig som har någon i din närhet - en närstående, arbetskamrat, granne eller vän som har någon form av långvarig sjukdom, att delta i en anhöriggrupp.

Det kommer att hållas fem träffar under våren där vi tar upp olika ämnen utifrån deltagarnas önskemål.

Begränsat antal deltagare, välkommen med din anmälan!

Plats: Bergvägen 8 i Sunne, dagträffens lokal på Hagen

Tid: kl. 17.00 - 19.00

Kontakt

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne