Norden är tema för Släktforskningens dag som firas den tredje lördagen i mars varje år.

Kunskap om hur man forskar i våra nordiska grannländer är viktig, inte minst för dem som har anfäder eller anmödrar som flyttat till eller kommit från dessa länder.

Sunne Släktforskarförening hjälper dig med din forskning.

Plats: Sunne bibliotek
Tid: Lördag 21 mars kl. 11-14

Sunne släktforskarförening finns också på plats på biblioteket följande tider under våren 2015

  • Lördag 4 april, kl. 11-14
  • Torsdag 16 april, kl. 13-17
  • Lördag 2 maj, kl. 11-14
  • Lördag 21 maj, kl. 13-17

Välkomna!

Släktforskning

Kontakt

Sunne Släktforskargrupp
Kerstin Merci
Telefon: 0565-920 88, 070-939 43 68

E-post; kerstin.merci@yahoo.com

Länkar