Sundsbergs gård

Sundsbergs Gård - minnen bevarade från en svunnen tid

I gårdsmuséet på Sundsbergs Gård  har man möblerat upp och ställt ut föremål från förr för att visa hur livet gestaltade sig. Dessutom pågår det alltid en konstutställning i konsthallen som också fungerar som café.