Stamfrändemonumentet

Stamfrändemonumentet

En symbol för den finska invandringen till värmland och för den värmländska utvandringen till USA. Inskriptionen i sockeln lyder: ”Till hugfästande av sambandet med stamfränder  Västanhavs och Östanhavs”.