Fem avgiftsfria ställplatser för husbilar finns på Nytorget, vid Sunne centrum, vid Storgatan/Allégatan.

Ställplatserna erbjuder möjlighet att kunna parkera i/nära Sunne centrum med en eventuell övernattning.
Någon övrig service som el, vatten, tömning av gråvatten eller latrintömning finns inte.

Ställplats, Nytorget

P-skylt ställplats

 

För ställplatserna gäller 24 timmars avgiftsfri parkering, ingen bokning behövs.

Parkeringsplatserna för husbilar finns uppmålade i södra delen av parkeringen på Nytorget.
För mer detaljerad adressinformation kan du klicka på Hitta hit.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne