Kompletteringstrafiken är en service från kommunen till dig som bor där det inte går några regelbundna buss- eller tåglinjer. Tanken är att du ska kunna använda den, till exempel om du behöver åka till din centralort för att handla en gång i veckan.

Resan ska beställas senast dagen före du vill åka hos Resetjänsten på Värmlandstrafik, se högerspalten

Sunne centrum

Regler för kompletteringstrafiken

Kompletteringstrafiken får utnyttjas för inköps- och serviceresor av alla kommuninnevånare som är helårsbosatta i Sunne kommun. Även färdtjänstberättigade kommuninnevånare får nyttja kompletteringstrafiken. Det finns inga begränsningar för ålder. 

  • Den som har mer än 1 km från bostaden till väg med linjetrafik har rätt till kompletteringstrafik. Det finns inga regler för vart man får åka
  • Du kan beställa en resa högst två gånger i veckan under helgfria vardagar
  • Du betalar avgift enligt länstrafikens zonpriser, se länk i högerspalten

Kontakt

Beställ din resa hos Resetjänsten på Värmlandstrafik.

Tel: 0771 – 32 32 00, senast dagen före du vill åka.
Öppettider:
Måndag-fredag 07.00 - 19.00.
Lördag 08.00 - 18.00.
Söndag och röd dag 09.00 - 18.00.