Finnsjöns vandringsled berättar bygdens historia som börjar på 1640-talet då de första skogsfinnarna bosatte sig i Långtjärn. Leden är 7,5 km lång och utgår från Finnsjöns Bygdegård cirka 20 km norr om Gräsmark.

Leden invigs 15 maj 2022Vandringsleden är en slinga som går längs grusvägar och skogsstigar, genom skiftande terräng och har rustats upp av Finnsjöns bygdeförening. Den invigs 15 maj 2022.

Ledens längd: 7,5 km.
Vandringstid: 3 timmar + tid för skyltläsning
Rastplatser: finns längs leden

Avstånd till: Sunne 42 km, Torsby 22 km.
Vägbeskrivning: Leden utgår från Finnsjöns Bygdegård (adress: Finnsjön 89, 68591 Torsby).
Bygdegården ligger invid väg 890, ca.20 km norr om Gräsmark och 15 km sydöster om Lekvattnet.

Hämta karta och mer information om Finnsjöns vandringsled här
Trail description in english

Vandringsleden berättar bygdens historia

Bygdens historia ligger i skärningspunkten mellan det skogsfinska arvet och den svenska säterkulturen. Med hjälp av skyltarnas texter och bilder får du en inblick i hur människor levt i bygden genom åren.

Från svedjebruk på 1640-talet då de första skogsfinnarna bosatte sig i Långtjärn, till säterplatser och de första fasta bosättningar i början av 1800-talet. 
I slutet av 1800-talet utvandrade många till Nordamerika och i mitten av 1900-talet kom centraliseringen och flytten till tätorterna.
Idag bor ett tjugotal personer permanent i Finnsjön - Långtjärn. Under de sista åren har det skett en inflyttning till bygden.

Kontakt

Kontakta gärna Finnsjöns bygdeförening. Skriv till: finnsjonsvandringsled@gmail.com . Det går bra att ställa frågor eller skicka artobservationer, bilder med mera.