Från dödisgropar till rent vatten är ett Leaderprojekt vars mål är att öka intresset för miljö och natur bland barn och unga.

Naturreservat Sånebyklätten

Från dödisgropar till rent vatten i Rottneros-Såneby-området

Här finns bland annat dödisgropar som bildades för 9000 år sedan när istiden drog sig tillbaka och lämnade spår i naturen. Oftast skapades de av enorma isälvar och de jordmassor som de drog med sig. Isälvarna var smältvatten från glaciärerna och blev sedan till renat vatten.

Naturreservat

Sånebyklätten är ett nio hektar stort naturreservat beläget nära sjön MellanFryken. Det är för de geologiska intressena som Sånebyklätten blev naturreservat, men där finns också fin natur med både intressanta växter och djur.
Länsstyrelsen som beslutat om reservatsbildandet har tillsyns- och informationsansvar inom reservatet och upprättar skötselplan. Reservatet har klassats som lågprioriterat och saknar bra informationsmaterial.

Rastplats och informationsskyltar

Det fanns sedan tidigare ett promenadspår i naturreservatet. Projektet hade ambitionen att bygga en rastplats och markera promenadspårets startpunkt. Samråd har skett med Länsstyrelsen i arbetet att ta fram natur och kultur-information inom projektet.

I projektets regi har man anordnat arbetsdagar där miljön i anslutning till reservatet har gjorts i ordning.  Projektet har medverkat till informationsskyltar med uppgifter om Sånebyklättens natur och kultur. De ska sättas upp vid rastplatsen eftersom det inte är tillåtet att märka upp leden och sätta upp informationstavlor inne i reservatet.

Vid rastplatsen finns även information om Fryksdalsbanans uppkomst, om det gamla grustaget och dåtidens arbetsvillkor, liksom hur man gjorde tegel av lera från istiden. En liten återberättelse om ett samhälle som var i allra högsta grad levande.

Tanken är att leden ska användas av skolor för information och utbildning, och att bygdens invånare och turister får möjlighet till rekreation i en vacker natur, med syfte att öka respekten och kunskapen om den lokala miljön och naturen.

Renoverat elljusspår

Det gamla elljusspåret i Rottneros, som drivs helt idéellt, hade växt igen. Ett av målen i projektet var att göra det användbart, och efter stort lokalt engagemang och många ideella arbetstimmar blev det klart. Man har röjt på och intill spåret, lett undan vatten, jämnat till underlaget och täckt med bark. Det är nu användbart året om.

Skolans utemiljö

Vid Rottneros skola har projektet tagit hjälp av bygdens befolkning och skapat ett pedagogiskt uterum för lärande och lek både under och efter skoltid. Allt för att öka intresset för natur och miljö.

 

Kontakt

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Om projektet

Rottneros IK äger projektet där man arbetat för att skapa bättre möjligheter till utomhusaktiviteter inom tre områden. Projektet dödisgropar till rent vatten i Rottneros består av tre delar. Förutom arbetet vid naturreservatet Sånebyklätten, har man fokuserat på skolans utemiljö och eljjusbanan. Allt för att skapa bättre förutsättningar, inte minst för barn och ungdomar, att få bättre möjligheter att röra sig och att få förståelse för miljö och natur.