"Jag tänker mig alltid in i patientens situation. Att det är jag själv som sitter i tandläkarstolen" Tore  hade  patienter som besökt honom i 55 år, från mjölktändernas tid och framöver. Han ville bevara de egna tänderna så länge som möjligt. Hans signum var också att tänderna skulle bli ordentligt lagade och att det inte skulle kosta så mycket.

Tillbaka till bildspel

Bilder - Tandläkarmuséet

Under respektive bild hittar du mer information om bilden. Du kan se bildspelet i sin helhet eller klicka på länken för att få en längre visning.

1: Villa Helios
2: Tore Sjöqvist
3: Tandläkarstolen
4: Undersökning
5: Röntgen
6 Bedövningssputor
7: Borrar
8: Amalgam
9: Skölj
10: Kontor
11: Välkommen tillbaka!

Tillbaka till våra museer