"Jag känner min utrustning och mina patienter. Jag vill inte byta ut de gamla instrumenten och inredningen mot nytt".  Tore  Sjöqvist säger också att liggstolar och dyl. är ingenting för mig. Patienterna kan få i halsen då. ( artikel ur Fryksdalabygden-85)

 

Bilder - Tandläkarmuséet

Under respektive bild hittar du mer information om bilden. Du kan se bildspelet i sin helhet eller klicka på länken för att få en längre visning.

1: Villa Helios
2: Tore Sjöqvist
3: Tandläkarstolen
4: Undersökning
5: Röntgen
6 Bedövningssputor
7: Borrar
8: Amalgam
9: Skölj
10: Kontor
11: Välkommen tillbaka!


Tillbaka till bildspel
Tillbaka till våra museer