Två oxar fick bestämma var Gräsmarks kyrka skulle byggas. Så gick det till när svenskar och finländare skulle enas i Gräsmark.

Gräsmarks första kyrka invigdes 1663. Omkring år 1730 bestämdes i församlingen, att man skulle bygga en ny kyrka. Enligt sägnen tvistades det om kyrkans läge. För att bestämma var den skulle ligga spändes två oxar för en släde och oxarna fick gå dit de ville. Där de stannade, byggdes kyrkan.

Kyrkan byggdes gemensamt av svenskar och finländare (många finländare hade invandrat till Gräsmark) med vacker utsikt över Lillsjön. År 1738 kunde den nya kyrkan tas i bruk. Kyrkans hela innertak är vackert bemålat av Erik Jonaeus och bland målningarna finns en som berättar om den yttersta domen. Altartavla av Isak Schullström, år 1753.