Kontakter Sunne Fastighets AB

Sunne Fastighets AB erbjuder lägenheter och elevbostäder i centrala Sunne, samt äldreboenden på flera orter i kommunen.  

Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne. 
Besökstid: Vardagar 7.00-9.00, 9.30-12.30, 13.30-16.00

Telefontid: Vardagar 9.30-12.30, 13.30-15.30
Epost: fastighet@sunne.se
Tel: Växel: 0565-160 00 Direkt: 0565-179 75

För felanmälan, läs mer här

Akut:
Vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person, ring Q-Security 010-516 75 30.

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
* Uthyrning Sunne Fastighets AB uthyrning@sunne.se Växel: 0565-160 00 Direkt: 0565-179 63 Uthyrning
*Felanmälan Sunne Fastighets AB felanmalan@sunne.se 0565-179 66 Felanmälan
*Kundtjänst Sunne Fastighets AB fastighet@sunne.se Växel: 0565 -160 00 Direkt: 0565-179 75 Kundtjänst
Ehrencrona Per-Olof per-olof.ehrencrona@sunne.se Samordnare
Hallberg Maja maja.hallberg@sunne.se 0565-161 59 Fastighetschef
Klingvall Veronica veronica.klingvall@sunne.se 0565-179 60 Ekonomichef
Sjöberg Lena lena.sjoberg@sunne.se 0565-179 68 Ekonomiadministratör
Svanevall Anitha anitha.svanevall@sunne.se 0565-179 55 Ekonomiassistent
Svensson Anders anders.svensson@sunne.se 0565-179 59 Verkställande direktör