Kontakter Sunne Fastighets AB

Sunne Fastighets AB erbjuder lägenheter och elevbostäder i centrala Sunne, samt äldreboenden på flera orter i kommunen.  

Besökstid uthyrning/reception: Mån-ons & fre 10-12, tors 13.30-15.30
Telefontid:
Vardagar 7-9, 9.30-12.30, 13.30-16
Tel: Direkt 0565-179 63
Epost: uthyrning@sunne.se

Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne. 
Besökstid allmänna: Vardagar 7-9, 9.30-12.30, 13.30-16För felanmälan, läs mer här

Akut:
Vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person, ring Q-Security 010-516 75 30.