Kontakter Sunne Fastighets AB

Sunne Fastighets AB erbjuder lägenheter och elevbostäder i centrala Sunne, samt äldreboenden på flera orter i kommunen.  

Telefontid: Vardagar 7-8.30, 9.30-12, 13.30-16
Tel: Direkt 0565-179 63
Epost: uthyrning@sunne.se

Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne 
Besökstid: Så här i Coronatider är kontoret för besökare stängt tills vidare. Endast bokade möten tar vi emot. 

Vi välkomnar mejl och samtal!

 För felanmälan, läs mer här

Akut:
Vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person, ring Q-Security 010-516 75 30.