Fakturor till Sunne Fastighets AB ska innehålla fakturaadress, referenskoder, fakturaformat med mera. Här hittar du det du behöver veta.

Fakturaadress
Sunne Fastighets AB
Brårudsallén 8
686 33 Sunne

Referenskoder

Beställaren ska alltid ange sin fakturareferenskod som består av 4 siffror (ex 3000). Aktuell lista för referenskoder finns både som Excelfil och som pdf i högerspalten.

Följande uppgifter ska finnas på fakturorna

  • Leverantörens namn och adress
  • Leverantörens organisationsnummer
  • Fakturanummer och fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturareferens
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Bankgiro- eller plusgironummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Specifikation vad fakturan avser

E-fakturor/PEPPOL

Vi samarbetar med InExchange för elektroniska fakturor. Accepterade fakturaformat PEPPOL BIS 5A 2.0 och Svefaktura 1.0.

Sunne Fastighets AB:s organisationsnummer 556042-8921.
PEPPOL ID 0007:5560428921
Svefaktura GLN 7365560428927

Ofullständiga fakturor

Om en faktura är ofullständig eller felaktig returnerar vi den för komplettering innan betalning kan ske. Vi accepterar inga påminnelseavgifter/dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats.

Leverantörskontroller

Varje dag kontrollerar vi alla leverantörsbetalningar genom en datatjänst som heter Inyett och får varningar vid olika scenarier, till exempel dubbelbetalning, ovanligt stora belopp, betalningar till företag utan F-skatt eller med skulder hos Kronofogden.

Kontakt

Lena Sjöberg
Ekonomiadministratör
tel 0565-179 68
E-post till Lena Sjöberg

Brårudsallén 8
686 33 Sunne