Fakturor till Sunne Fastighets AB ska innehålla fakturaadress, referenskoder, fakturaformat med mera. Här hittar du det du behöver veta.

Fakturaadress
Sunne Fastighets AB
Brårudsallén 8
686 33 Sunne

Referenskoder

Beställaren ska alltid ange sin fakturareferenskod som består av 4 siffror (ex 3000). Aktuell lista för referenskoder finns både som Excelfil och som pdf i högerspalten.

Följande uppgifter ska finnas på fakturorna

  • Leverantörens namn och adress
  • Leverantörens organisationsnummer
  • Fakturanummer och fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturareferens
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Bankgiro- eller plusgironummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Specifikation vad fakturan avser

E-fakturor/PEPPOL

Vi samarbetar med Basware för elektroniska fakturor. Accepterade fakturaformat PEPPOL BIS 5A 2.0 och Svefaktura 1.0.

Sunne Fastighets AB:s organisationsnummer 556042-8921.
PEPPOL ID 0007:5560428921
Svefaktura GLN 00075560428921

Finns det ingen möjlighet att skicka e-faktura så går det bra att skicka en pdf-faktura till ekonomi@sunne.se

Ofullständiga fakturor

Om en faktura är ofullständig eller felaktig returnerar vi den för komplettering innan betalning kan ske. Vi accepterar inga påminnelseavgifter/dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats.

Kontakt

Veronica Klingvall
Ekonomichef
0565-179 60
E-post till Veronica

Brårudsallén 8
686 33 Sunne