Boende för YH-studerande och gymnasieelever i Sunne kommun. Vi har 129 elevbostäder på fyra bostadsområden i närheten av skolorna.

Utbud reserverat för studerande

Mer om bostad under studietiden

Du betalar hyra 12 månader/läsår. Att bo kvar under sommar och lov är helt okej.

På utbildningssidorna kan du läsa mer om bostäder, hur du ansöker och hittar svar på vanliga frågor om ditt boende.
Läs mer om bostad under studierna

Ansök om bostad under studierna

Gymnasiet  
ansök om elevbostad 

Yrkeshögskola
ansök om studerandebostad 

Kontakt

Uthyrning Sunne Fastighets AB
E-post: uthyrning@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne