När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig än under kötiden

Vi kommer att behöva uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden samt hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning och hämtar uppgifter från Creditsafe.

De personuppgifter du lämnar till oss behövs för att handlägga ditt ärende. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och den lagliga grunden avtal.

Det är Sunne Fastighets AB som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information hur vi behandlar dina uppggifter finner du på www.sunne.se/gdpr


Kontakt

Administration fastigheter Sunne Fastighets AB
E-post: fastighet@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Besök: Brårudsallén 8