När du ansöker om att ställa dig i vår bostadskö kommer vi hantera följande personuppgifter om dig.

Under kötiden samlar vi in och behandlar sina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i kön. I januari månad varje år behöver du uppdatera ditt intresse att stå kvar i kön. Om du inte har gjort det kommer dina uppgifter rensas under februari månad från vårt system.

De personuppgifter vi hanterar under din kötid är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Samtliga av dessa uppgifter anger du själv när du ställer dig i vår bostadskö och samtidigt godkänner du att vi sparar dina uppgifter under kötiden.

Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter på www.sunne.se/gdpr
 


Kontakt

Administration fastigheter Sunne Fastighets AB
E-post: fastighet@sunne.se
Tel: 0565-179 50
Besök: Brårudsallén 8