Kontakter - politiker

Så här söker du

  • Klicka på fliken Alla politiker för att lista alla politiker
  • Sök på efternamn med hjälp av bokstäverna
  • Skriv kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller önskad nämnd i sökrutan för att visa kontaktuppgifter till ledamöter

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns följande nämnder och kommunala bolag i Sunne kommun:

Miljö- och bygglovsnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, Sunne Fastighets AB och Rottneros Park och Trädgård AB.

Hittar du några fel så är vi tacksamma om du rapporterar det till gunilla.nystrom@sunne.se