På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om missbruk. Till höger hittar du kontaktinformation, viktiga dokument och länkar till webbsidor med mer information Logga - snabba svar på vanliga frågor

Snabba svar om missbruk

  1. Behandlingshem för missbrukare?
    I Sunne kommun finns inga behandlingshem för missbrukare, men vill Du veta mer kontakta receptionen på 0565-162 60, för att få kontakt med handläggaren för missbruksvård.
  2. Var får jag hjälp i alkohol/drogfrågor?
    Vi har samtal, rådgivning och ger medicinsk behandling. Besöken är kostnadsfria.

Kontakt

Veronica Lind
Socialsekreterare
E-post: veronica.lind@sunne.se
Tel: 0565-161 61, 072-201 59 24
Besök: Älvgatan 38, Sunne
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Charlotte Lübeck
Psykiatrisjuksköterska
E-post: charlotte.lubeck@sunne.se
Tel: 0565-162 49
Besök: Walter Hedlunds väg 1 a, Sunne
Adress: 95 Selmagården, 686 80 Sunne

Länkar