Att fatta stora beslut brukar ta tid och det är många frågor som dyker upp, kanske kan du hitta några av svaren här på sidan eller i vår länksamling om gymnasievalet, som finns i högerspalten.

Utsikt

 1. Har det någon betydelse i vilken ordning jag lägger utbildningarna i ansökan?
  Ja, du ska placera utbildningarna i den ordning du vill komma in på dem. Tas du in till en utbildning så stryks du till samtliga utbildningar som ligger under denna. Den principen gäller alltid.
 2. Hur får jag lösenord för att kunna göra en ansökan?
  Går du i årskurs 9 kommer du få ditt lösenord hemskickat i början av januari. Du som tänker söka om till nytt gymnasieprogram kontaktar din studie- och yrkesvägledare
 3. Hur många utbildningar får jag söka till?
  Du får ange hur många utbildningar du vill i din ansökan. Det är viktigt att du inte anger för få alternativ utan garderar dig så att du har större möjlighet att tas in till någon utbildning
 4. Kan jag få ekonomiskt studiestöd?
  Du som går på gymnasiet kan få ekonomisk studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20, därefter kan du få studiebidrag.Studiehjälpen får du om du studerar på gymnasieskola; studerar på heltid. Pengarna kommer automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Läs mer på www.csn.se
 5. Kan jag söka gymnasieprogram i andra kommuner?
  Numera räknas hela Värmlands län som ett samverkansområde. Det innebär att du nu kan välja ett nationellt program på någon av de gymnasieskolor som finns i Värmlands län. Läs mer på sidan Studie- och yrkesvägledning.
 6. Kan jag söka till alla fristående gymnasieskolor?
  Alla fristående gymnasieskolor i Sverige är riksrekryterande. Till fristående gymnasieskolor blir du alltid förstahandsmottagen oavsett hemkommun
 7. Kostar det något att gå på gymnasiet?
  Nej, det kostar inget att gå på gymnasiet.
 8. Måste jag gå på gymnasiet?
  Nej, gymnasieskolan är frivillig och vänder sig i första hand till ungdomar som just avslutat sin utbildning i grundskolan. Men alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan och särskolan en gymnasieutbildning. Detta gäller till och med det år du fyller 19.
 9. Om jag har tillräckliga poäng för alla mina utbildningar, kommer jag då in på alla så att jag kan välja?
  Nej, du kan bara bli antagen till en utbildning. Den högst prioriterade utbildningen som du har tillräcklig poäng för blir du antagen till. De utbildningar som ligger under denna i ansökan försvinner därmed från din ansökan. Om du är intagen till lägre rangordnad utbildning i din ansökan väljer du om du vill kvarstå som reserv till högre rangordnade val.
 10. Vad händer om jag inte är behörig?
  Saknar du behörighet kan du gå på ett introduktionsprogram för att läsa upp din behörighet. Vid ansökan; Sök de nationella programmen du är intresserad av i din ansökan ifall att du skulle bli behörig i slutbetyget. Lägg därefter till introduktionsprogram i din ansökan. Prata med din studie- och yrkesvägledare för information och hjälp om du är obehörig
 11. Vad krävs för att jag ska vara behörig till ett nationellt program?
  Behörigheten är olika beroende på vilket program som man söker.
  För att vara behörig till de 12 yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.
  För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i:
  svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.
  För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
  För Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst
 12. Vad ska jag göra om jag inte kommer in på något av de program som jag har sökt?
  Efter slutantagningen publicerar gymnasieantagningen de gymnasieplatser som är lediga under aktuellt på vår hemsida elevantagningen.se  Är du intresserad av att söka någon av de lediga platserna fyller du i en ny ansökningsblankett som du skickar till gymnasieantagningen. Är det flera som konkurrerar om en ledig plats är det betygspoängen som avgör vem som kommer in. I mitten av augusti tar skolorna själva över antagningen, då får du ta kontakt med skolan direkt om du är intresserad av att börja där
 13. Vad är det för skillnad på en kommunal gymnasieskola och en fristående gymnasieskola?
  En kommunal gymnasieskola drivs av kommunen, fristående skolor har andra ägare. Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående gymnasieskolan har följs i allmänhet Läroplanen för den så kallade LPO94 och de nationella kursplanerna.
 14. Vad är det som avgör antagningen till gymnasieskolan?
  Det är din behörighet samt din sammanlagda betygspoäng som avgör om du tas in. Betygspoängen baserar sig på dina 16 bästa betyg från slutbetyget i årskurs 9. För vissa utbildningar, till exempel Estetiska programmet, får man även poäng då man gör ett färdighetsprov. Denna provpoäng läggs ihop med din betygspoäng och det är den sammanlagda poängen som avgör om du kommer in.
  Om du söker en kommunal utbildning utanför din hemkommun eller samverkansområde kan det vara avgörande om skolans kommun avgör att du tas emot och om din kommun bestämmer att den betalar för utbildningen. Det vanligaste är att du då blir antagen om det finns platser över när kommunens/samverkansområdets egna elever tagits in.
 15. Vem får söka till gymnasiet?
  Du får söka till och med det år du fyller 19 år. Har du ett slutbetyg från gymnasieskolan har du inte rätt att söka till ett nytt program på gymnasieskolan.
 16. Vilka betyg är det jag söker med?
  En preliminär antagning görs i mitten av april utifrån ansökningarna som gjorts till och med den 15 februari. I denna preliminära antagning är det ditt höstterminsbetyg som används för att visa hur du ligger till preliminärt på de utbildningar du har sökt. Du kan då se om du ligger under eller över den beräknade lägsta antagningsgränsen för programmet. Logga in på hemsidan för att se ditt resultat. I den slutliga antagningen som görs i slutet av juni konkurrerar du på ditt slutbetyg

Kontakt

Barbro Ainegren
Studie- och yrkesvägledare, kurator, SYV och samordnare IM
E-post: barbro.ainegren@sunne.se
Tel: 0565-179 87
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Peter Bared
Utbildningsledare YH/verksamhetsutvecklare
E-post: peter.bared@sunne.se
Tel: 0565 - 179 12
Besök: Svetsarevägen 3, 686 33  Sunne
Adress: 34. Brobygrafiska, 686 80  Sunne

Tänk på att också boka tid med någon av våra yrkesvägledare för frågor och funderingar om utbildningar, yrken och gymnasieval.

Länkar