Namn

Persson Christer

Titel

Fordon och försäkringssamordnare

Telefon

0565 - 160 98

E-post

christer.persson@sunne.se

Adress

45. Trafik och park, 686 80 Sunne

Besöksadress

Boställsvägen 3, Sunne

Mobiltelefon

070-332 63 88