Namn

Jansson Niklas

Titel

Enhetschef/Eltekniker

Telefon

0565-162 08

E-post

niklas.jansson@sunne.se

Adress

45.Kommunförrådet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Boställsvägen 3

Mobiltelefon

073-070 32 56