Namn

Dahlberg Caroline

Titel

Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.

Telefon

0565-164 59

E-post

caroline.dahlberg@sunne.se

Adress

130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Besöksadress

Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén

Mobiltelefon

076-100 12 63

Öppettider

Efter tidsbokning