Namn

Ainegren Barbro

Titel

Studie- och yrkesvägledare, kurator, SYV och samordnare IM

Telefon

0565-179 87

E-post

barbro.ainegren@sunne.se

Adress

37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Besöksadress

Svetsarevägen 2