Projekt jämnställdhet och fritidshemsutveckling

Namn

Levin Charlotta

Titel

Genuspedagog

Telefon

0565-179 47

E-post

charlotta.levin@sunne.se

Adress

1. Barns Lärande, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4,

Mobiltelefon

070-602 14 62