Namn

Jansson Thina

Titel

Lärarstöd 5 a och 5 b, IT ambassadör

Telefon

0565-157 16

E-post

thina.jansson@sunne.se

Adress

80. Östra skolan

Besöksadress

Brårudsvägen 4, 686 33 Sunne