Namn

Jonsson Anna

Titel

Mentor 6 a, förstelärare (föräldraledig läsår 22-23)

E-post

anna.s.jonsson@sunne.se

Adress

80. Östra skolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brårudsvägen 4, 686 33 Sunne