Susanna arbetar som slöjdlärare/ trä och metall, Östra skolan och skolorna på Östra landsbygd

Föräldraledig vårterminen 2020

Namn

Eriksson Susanna

Titel

Lärare, Slöjd T-M

Telefon

0565-157 79

E-post

susanna.eriksson@sunne.se